Lubuskie Trójmiasto - jak to zrobiliśmy?
Redaktor: Katarzyna Maksymczak   

Image Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Idea Lubuskiego Trójmiasta zrodziła się kilka lat temu. Integracja trzech sąsiednich gmin: Zielonej Góry, Sulechowa i Nowej Soli zainicjowana została przez środowisko intelektualne non-profitowego miesięcznika PULS. Integracja samorządów kontynuowana była przez Stowarzyszenie Dialog-Współpraca-Rozwój, przy współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi z regionu oraz lokalnymi samorządami, a przyniosła interesujące efekty w postaci powołania Stowarzyszenia Gmin "Lubuskie Trójmiasto" (2006 rok). Powstały wspólne inwestycje infrastrukturalne, projekty gospodarcze, wspólne zabiegi na rzecz rynku pracy oraz wspólne inicjatywy kulturalne.

Zapraszamy organizacje pozarządowe i samorządy z innych regionów Polski do zapoznania się z naszą inicjatywą integrującą lokalne społeczności gminne. Naszym celem jest popularyzacja wypraktykowanego przez Lubuskie Trójmiasto modelu efektywnej współpracy organizacji pozarządowych z instytucjami samorządowymi.

POŁOŻENIE

Lubuskie Trójmiasto, to naturalny układ trzech miast: Nowej Soli (40 547 mieszkańców), Zielonej Góry (118 115 mieszkańców) i Sulechowa (26197 mieszkańców). Osią łączącą jest droga krajowa S3. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym miasta te "przybliżyły się". Wzrósł ruch osobowy pomiędzy nimi. De facto powstał jeden obszar gospodarczy, edukacyjny, kulturowy. Sprawna komunikacja i dobry układ drogowy powoduje, że w odczuciu powszechnym te ośrodki stanowią jeden organizm. W sensie administracyjnym Lubuskie Trójmiasto obejmuje obszar trzech powiatów: zielonogórski, Zielona Góra (miasto na prawach powiatu) i nowosolski. Na tym terenie mieszka nieomal 300 tys. osób. Łączne budżety gmin wchodzących w skład LT wynoszą razem 684 426 852 zł, a wielkość inwestycji, jakie te gminy realizują w roku to około 180 450 000 zł.

W centrum LT leży Zielona Góra, miasto spełniające funkcję lokalnej metropolii i jednocześnie stolicy samorządowej województwa.


Spis treści:

Historia
Fotografia wydarzeń
Know-How
Plan zamierzeń
Gospodarka
Kto jest kim?
Dokumenty