Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
Redaktor: Konrad Stanglewicz   

Powstała siedem lat temu. Aktualnie prowadzi kształcenie w trybie studiów dziennych i zaocznych na kierunkach: administracja publiczna, turystyka i organizacja wypoczynku, kształtowanie terenów zielonych i zarządzanie przedsiębiorstwem produktów rolnych.

W roku akademickim 2005/2006 na sulechowskiej uczelni kształci się łącznie 3500 studentów.

Dzięki energicznym zabiegom rektora prof. Mariana Miłka uczelnia dysponuje bardzo dobrą bazą dydaktyczną oraz socjalną. W ostatnim czasie wybudowano lub zmodernizowano kolejne obiekty sportowe i rekreacyjne: boisko wielofunkcyjne, korty tenisowe i krytą ujeżdżalnię. W Kalsku powstał dydaktyczny ogród botaniczny z ok. 10 tys. roślin.

W grupie trzydziestu trzech państwowych uczelni zawodowych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ma bardzo wysoką pozycję. Według rankingu "Newsweeka" stwierdzającego, które uczelnie dają absolwentowi najlepszy start na rynku pracy, PWSZ w Sulechowie znajduje się na drugim miejscu ("Newsweek" z 03.04.2005), a według rankingu "Rzeczpospolitej" i miesięcznika "Perspektywy" analizującego potencjał szkół - na miejscu szóstym (patrz: dodatek do "Rzeczpospolitej" z 12.04.2005).

Uczelnia ma także ambicje naukowe. W ubiegłym roku akademickim został wydany pierwszy numer czasopisma naukowego "Studia Lubuskie".

Więcej informacji o uczelni: www.pwsz.sulechow.pl

Konrad Stanglewicz

{moscomment}