Monitoring gmin lubuskiego miasta - strategia rozwoju gminy Drukuj Email
Redaktor: Beata Radzio   

Lp.
Nazwa gminyStrona internetowa gminy/ strona BIP gminyStrategia rozwoju gminy na stronie internetowej
(TAK/ NIE)
Jeśli NIE – czy gmina posiada strategięInformacji udzielił: imię nazwisko, funkcjaCzy strategia jest dostępna dla obywateli – gdzie?Trwają prace nad strategią lub jej uzupełnieniem (TAK/ NIE)Czy strategia
jest
(była) konsultowana
ze społecznością lokalną (TAK/NIE)
W jaki sposób była konsultowana
1

Zielona Góra-m

TAK

TAK
2007-2010

      
2Zielona Góra-g

TAK

TAK
2004-2014
      
3Nowa Sól-m

TAK

TAK-BIP
2004-2013
 Krzysztof
Marciniec
Sekretarz
    
4Nowa Sól-g

TAK

TAK
2000-2010
      
5Babimost

TAK

NIETAK
2000-2015
Krzysztof
Makarewicz
Sekretarz
Tak
w Urzędzie

 

TAKSpotkania z mieszkańcami,
Propozycje ustne mieszkańców
6Bojadła

TAK

TAK
2008-2020
 Beata
Wojnakowska
Sekretarz
  TAKSpotkania z sołtysami i
mieszkańcami
7Bytom Odrzański

TAK

TAK
2004-2014
      
8Czerwieńsk

TAK

NIETAK
2002-2010
Ewa
Kwiecień
Sekretarz
Tak
w Urzędzie
 TAKZebrania
mieszkańców
9Kargowa

TAK

TAK
2007-2015
Plan Rozwoju LokalnegoTeresa
Gorzelanna
Sekretarz
    
10Kolsko

TAK

NIENIEZdzisław
Łukaszewski
Sekretarz
NiePrace nad strategią
rozpoczną się
w 2009 roku
BędzieSpotkania z mieszkańcami
11Kożuchów

TAK

TAK-BIP
2000-2010
 Kazimierz
Ponikwia
Sekretarz
    
12Nowe Miasteczko

TAK

TAK-BIP
do2004
nieaktualnaKrzysztof Podhajecki
Sekretarz
 Obecnie realizują bieżące zadania.Nie mają planów co do terminu prac nad uaktualnieniem strategii  
13Nowogród

TAK

TAK
2000-2015
 Lech Czura
Sekretarz
    
14Otyń

TAK

TAK      
15Siedlisko

TAK

TAK-BIP
2005-2012
Plan Rozwoju Lokalnego     
16Sulechów

TAK

TAK_BIP
2005-2015
      
17Świdnica

TAK

TAK
2007-2013
Plan Rozwoju Lokalnego     
18Trzebiechów

TAK

TAK-BIP
2000-2004
 Teresa
Klimas
Sekretarz
 Uaktualniana
co roku
  
19Bojadła

TAK

TAK-BIP
2000-2010
 Beata
Wojnakowska
Sekretarz
    

Wnioski z monitoringu stron internetowych gmin LT.

  1. Wszystkie (19) gminy posiadają własne strony internetowe.
  2. Strategie w większości są dostępne na własnych stronach internetowych gmin lub na gminnym BIP-ie.
  3. Same teksty wybranych strategii wydają się zrozumiałe, choć niekiedy pisane językiem urzędowym.
  4. Zdarzały się trudności w odnalezieniu strategii z uwagi na umieszczanie ich pod różnymi linkami takimi jak: inwestycje, prawo, dokumenty do pobrania itp.
  5. W przypadku braku strategii na stronie, znajdowała się ona w formie papierowej i jest dostępna w siedzibie gminy.
  6. W momencie napotykanych trudności posiłkowałam się rozmowami z sekretarzem wybranej gminy.
  7. Od początku niemal każdej rozmowy (najczęściej z sekretarzem) rozmówca wiedział: czy mają Strategię czy Plan Rozwoju Lokalnego, potrafił od razu odpowiedzieć gdzie mogę znaleźć te dokumenty, jaki horyzont czasowym obejmują.
  8. Za każdym razem spotykałam się z dużą życzliwością, chęcią pomocy i umiejętnością wskazania ścieżki do danego dokumentu.
 
Debaty o przyszłoœci
Debaty o przyszłoœci