Dochody i wydatki budżetów gmin na 1 mieszkańca (2003 r.) Drukuj Email
Redaktor: PTE   
Wyszczególnienie Dochody Wydatki
ogółem w tym własne ogółem w tym wydatki inwestycyjne
w zł
Trójmiasto ogółem 4244 2289 4432 647
Nowa Sól 1235 598 1348 149
Sulechów 1524 812 1618 287
Zielona Góra 1485 879 1466 211

 
Debaty o przyszłości
Debaty o przyszłości