Wydatki budżetów gmin według działów (2004 r.) Drukuj Email
Redaktor: PTE   
Wyszczególnienie Ogółem W tym
administracja publiczna oświata i wychowanie pomoc społeczna
w tys. zł
Trójmiasto ogółem 364096 32500 136691 63697
Nowa Sól 68281 5176 23500 14284
Sulechów  44251 3526 18304 8074
Zielona Góra 251565 23797 94888 41339

 
Debaty o przyszłości
Debaty o przyszłości