Dochody budżetów gmin według rodzajów (2004 r.) Drukuj Email
Redaktor: PTE   
Wyszczególnienie Ogółem W tym Na 1 mieszkańca
dochody własne dotacje celowe z budżetu państwa subwencje ogólne ogółem ogółem w tym dochody własne
w tys. zł w zł
Trójmiasto ogółem 358048 200434 42277 112690 1927 1079
Nowa Sól 61955 34370 8517 19016 1522 844
Sulechów 43499 25108 4675 12836 1651 953
Zielona Góra 252594 140956 29085 80838 2128 1187

 
Debaty o przyszłości
Debaty o przyszłości