Podmioty Gospodarki Narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON według wybranych sekcji (2003 r.) Drukuj Email
Redaktor: PTE   
Wyszczególnienie Ogółem W tym
A przemysł C D E F G H
razem B
Trójmiasto ogółem 20856 235 1827 1792 1815 6828 526 1447 822 4307
Nowa Sól 3759 43 402 394 247 1224 94 166 112 928
Sulechów 1924 37 145 143 198 645 58 98 43 438
Zielona Góra 15173 155 1280 1255 1370 4959 374 1183 667 2941
A - rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo
B - w tym przetwórstwo przemysłowe
C - budownictwo
D - handel i naprawy
E - hotele i restauracje
F - transport, gospodarka magazynowa i łączność
G - pośrednictwo finansowe
H - obsługa nieruchomości i firm; nauka

 
Debaty o przyszłoœci
Debaty o przyszłoœci