Podmioty Gospodarki Narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON (2003 r.) Drukuj Email
Redaktor: PTE   
Wyszcz. Ogółem Sektor Z ogółem
pub. pryw. spółki handlowe spółki cywilne spółdz. fundacje* osoby fizyczne**
razem w tym z udziałem kapitału zagr.
Trójmiasto ogółem 20856 834 20022 1739 463 1689 86 441 15430
Nowa Sól 3759 398 3361 190 36 288 14 61 2525
Sulechów 1924 170 1754 85 29 116 12 19 1462
Zielona Góra 15173 266 14907 1464 398 1285 60 361 11443

* - fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne
** - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

 
Debaty o przyszłości
Debaty o przyszłości