Ruch naturalny ludności (2003 r.) Drukuj Email
Redaktor: PTE   
Wyszczególnienie
Małżeństwa
Urodzenia żywe
Zgony
Przyrost naturalny
ogółem
w tym niemowląt
w liczbach bezwzględnych
Trójmiasto ogółem 798 1413 1442 12 -29
Nowa Sól 208 348 374 3 -26
Sulechów  55 157 116 2 41
Zielona Góra 535 908 952 7 -44
na 1000 ludności
Trójmiasto ogółem 12,76 25,08 23,81 29,07 1,28
Nowa Sól 5,04 8,43 9,06 8,62 -0,63
Sulechów  3,07 8,77 6,48 12,74 2,29
Zielona Góra 4,65 7,88 8,27 7,71 -0,38

 
Debaty o przyszłoœci
Debaty o przyszłoœci