Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym (2003 r.) Drukuj Email
Redaktor: PTE   
Wyszczególnienie
Ogółem
W wieku
Ludność w wieku
nieproduk. na 100
osób w wieku produk.
przedprod.
produkcyjnym
poproduk.
razem
w tym
kobiety
razem
w tym
kobiety
razem
w tym
kobiety
Trójmiasto ogółem 177521 33925 16779 117739 59354 25857 17529
51
Nowa Sól 40805 8359 4128 26301 13065 6145 4202
55
Sulechów 17986 4076 1990 11829 5925 2081 1430
52
Zielona Góra 118730 21490 10661 79609 40364 17631 11897
49

 
Debaty o przyszłoœci
Debaty o przyszłoœci