Statystyka Drukuj Email
Redaktor: Krzysztof Chmielnik   

Na terenie Lubuskiego Trójmiasta działa (31.12.2005) 29000 podmiotów gospodarczych posiadających REGON.

  • Zelona Góra - 15 219
  • Powiat Zielonogórski - 7197
  • Powiat Nowosolski - 6397

Większość tych podmiotów bo 21 tys. to osoby fizyczne które zarejestrowały swoją działalność.

Ważne jest to, że wśród tych podmiotów jest 1756 podmiotów prawa handlowego z udziałem kapitału zagranicznego.

Udział poszczególnych form prawnych prezentuje poniższy wykres.

Image

Warto zwrócić uwagę na udział NGO wynoszący 2,44%. Wartość ta będzie rosła i świadczyła o rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

O potencjale gospodarczym Lubuskiego Trójmiasta świadczy liczba różnych form podmiotów gospodarczych w odniesieniu do całego województwa, co pokazuje poniższy wykres.

Image

Z wykresu tego wynika, że za wyjątkiem firm publicznych, w każdej z form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej Lubuskie Trójmiasto wykazuje nadprzeciętną koncentrację działalności gospodarczej.

Statystyka poszczególnych branż w Lubuskim Trójmieście wskazuje na znczny udział działalności handlowej i obsługi nieruchomości.

Image

W zależności od branży udział poszczególnych branż w gospodarce województwa pokazuje wykres. Jak z niego wynika poza rolnictwem, hotelarstwem i gastronomią LT koncentruje pozostałe branże.

Image

Należy przy tej okazji zauważyć, że ludność LT stanowi ok 29% ludności województwa lubuskiego.

 
Debaty o przyszłoœci
Debaty o przyszłoœci