Sierpień 2007 Drukuj Email

R A P O R T

Monitoring i analiza zasad rozliczania i finansowania konkursów grantowych w 2007r. dla organizacji pozarządowych przez urzędy gmin, leżące w obszarze tworzącym Stowarzyszenie Gmin „Lubuskie Trójmiasto".

Do pobrania "Raport Końcowy" w formacie pdf.

Informacje o konkursach i ich rozstrzygnięciach ze stron internetowych gmin leżących w obszarze Lubuskiego Trójmiasta

Dokumenty w formacie Word (spakowane ZIP-em):

 
Debaty o przyszłoœci
Debaty o przyszłoœci