Maj 2007 Drukuj Email
Redaktor: Katarzyna Maksymczak   

Raport DWR z realizacji projektu "Społeczna odpowiedzialność w życiu publicznym. Organizacje pozarządowe - partner czy klient"


DEBATA

Zapraszamy do wzięcia udziału w redakcyjnej debacie poświeconej finansowaniu aktywności obywatelskiej ze środków publicznych, np. samorządowych. Debatę naszą (ze względów praktycznych) organizujemy w formie pisemnych wypowiedzi zawierających odpowiedzi (lub własne opinie) na trzy pytania kierunkowe, zdefiniowane przez redakcję. Odpowiedzi-wypowiedzi prosimy przesłać na adres redakcji Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć w terminie nie przekraczającym 10.06.2007 r. Objętość - najlepiej 3 tys. znaków łącznie ze spacjami.

Obywatel - partner czy klient?

Nasze pytania kierunkowe (oczywiście, jak ktoś z Państwa będzie miał ochotę poruszyć jeszcze inny problem, byle mający związek z głównym tematem debaty, nie widzimy przeszkód, jedyną barierą jest objętość i ewentualna konieczność skrótów redakcyjnych):

 1. Czy oddolna aktywność obywatelska powinna być finansowana ze środków publicznych, w tym samorządowych?
 2. Na jakich zasadach powinna być oparta ewentualna pomoc publiczna dla oddolnej aktywności obywatelskiej:
  • na zasadzie przydatności konkretnej inicjatywy dla budżetu realizowanego przez demokratycznie wybrane władze?
   czy też
  • na zasadzie pomocniczości uznającej niezależność inicjatywy obywatelskiej od wszelkiej władzy, w tym samorządowej?
 3. Jakie są główne źródła napięć (nieporozumień, sporów, a nawet otwartych konfliktów) pomiędzy organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami władzy publicznej: źródła prawne, mentalne, intelektualne, a może polityczne, wynikające z odmiennych wizji organizacji społeczeństwa i państwa?

Bardzo prosimy, aby wraz z odpowiedziami trafiły do nas Wasze zdjęcia w wersji elektronicznej. Kto z Państwa nie ma gotowego zdjęcia, prosimy o kontakt, zrobimy fotkę.

Pozdrawiamy, redakcja miesięcznika PULS.


Okrągły stół kultury

Zapraszamy do wysłuchania (dzięku uprzejmości Radia Zachód) aducji Czesława Markiewicza "Okrągły stół kultury" poświęconej finansowaniu działalności kulturalnej w Zielonej Górze.

MP3

Okrągły stół kultury
red. prowadzący: Czesław Markiewicz (audycja nadana w Radiu Zachód)
czas: 45 min, 16 MB


Monitoring i analiza zasad rozliczania i finansowania konkursów grantowych w 2007 r. dla organizacji pozarządowych przez urzędy gmin leżące w obszarze gmin tworzących Stowarzyszenie Gmin „Lubuskie Trójmiasto" (Sulechów, Nowa Sól i Zielona Góra).

Zielona Góra Miasto

Ogłoszone konkursy Data ogłoszenia publikacji Data złożenia oferty Oferowana kwota Przyznana kwota
Wspierania działań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców miasta oraz przeciwdziałania patologiom społecznym 28.11.2006 08.01.2007 105.500 94.300
Wspieranie i rozwój kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymania tradycji narodowej 28.11.2006 08.01.2007 385.000 380.000
Organizacja i prowadzenie na terenie ZG miejskich punktów konsultacji z Policją dla mieszkańców miasta 28.11.2006 08.01.2007 111.700 111.700
Profilaktyka uzależnień- zwalczanie narkomanii 28.11.2006 08.01.2007 106.000 247.300
Ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka zdrowotna 28.11.2006 08.01.2007 100.000 Połączyli z ww.
Poznawanie i popularyzacja walorów krajoznawczych i turystycznych 28.11.2006 08.01.2007 21.000 19.600
Edukacji i wychowanie EiW Kolonie – Akcja lato 2007 – wyniki ogłoszono dopiero w maju 2007 28.11.2006 08.01.2007 400.000 124.150 161.200
Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej 28.11.2006 08.01.2007 2.700.000 2.423.500
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych (zarządzenie nr 4) 06.12.2006 publikacja wyłącznie w zakładce archiwum 04.01.2007 250.000 309.500 (ngo 279.500)
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych (zarządzenie nr 5) 06.12.2006 publikacja wyłącznie w zakładce archiwum 04.01.2007 250.000 190.500 (ngo 148.250)
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 07.03. publikacja wyłącznie w zakładce archiwum 05.04.2007 300.000 (zmieniono z 400.000) 214.300 (NGO 194.600)
Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej 23.03.2007 23.04.2007 200.000 200.000 (Lechia only)
Kultura/kabaret 12.04.2007 11.05.2007 100.000 04.06 – brak info
Kultura i Sport w ramach współpracy z miastami partnerskimi 12.04.2007 10.05.2007 51.714 19.790,36
Ochrona i promocja zdrowia 12.04.2007 10.05.2007 300.000 04.06 – brak info
Profilaktyka i promocja zdrowia 25.05.2007 25.06.2007 60.000
Edukacja i Wychowanie – Akcja Lato 31.05.2007 30.06.2007 205.000

Gmina Zielona Góra

Powiat Zielona Góra http://www.bip.gminazg.pl/index.php?id=105

Założenia budżetowe (dla NGOs):

 1. dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofinans. zadań ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz os. niepełnosprawnych: 56.000
 2. dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofinans. zadań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci: 30.000
 3. dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofinans. zadań z zakresu ochrony dóbr kultury, rozwoju wspólnot i społecz. lokalnych oraz integracji europejskiej i rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami: 12.000 (pozostała do rozdysponowania na dzień 08.06.2007 kwota 5.000)
 4. dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofinans. zadań z zakresu upowszechniania kultury fiz. i sportu; 200.000 (pozostała do rozdysponowania na dzień 08.06.2007 kwota 18.000)
Ogłoszone konkursy Data ogłoszenia publikacji Data złożenia oferty Oferowana kwota Przyznana kwota
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży (działanie „a”) 03.01.2007 05.02.2007 30.000 30.000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (działanie „d”) 03.01.2007 05.02.2007 200.000 90.000
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (działanie „a”) 03.01.2007 05.02.2007 6.000 0/brak ofert
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (działanie „c”) 03.01.2007 05.02.2007 4.000 4.000
Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (działanie „c”) 03.01.2007 05.02.2007 8.000 3.000
Ochrona i promocja zdrowia (działanie „a”) 03.01.2007 05.02.2007 50.000 13.000
Ochrona i promocja zdrowia2 (działanie „a”) 22.03.2007 20.04.2007 37.000 37.000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 2 (działanie „d”) 22.03.2007 20.04.2007 110.000 92.000
Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 2 (działanie „a”) 22.03.2007 20.04.2007 6.000 6.000
działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (działanie „c”) 22.03.2007 20.04.2007 5.000 5.000
Nauka, edukacja, oświata, wychowanie
działania wspierające proces wychowania i edukacji pozaszkolnej (brak klasyfikacji działania w budżecie)
22.03.2007 20.04.2007 4.200 4.200

Wnioski Portal gminy wiejskiej Zielona Góra posiada zakładkę – „współpraca z organizacjami pozarządowymi” z podziałem na konkursy i wyniki. Duży plus. W ogłoszonych wynikach wyszczególniono odrzucone wnioski wraz z podaniem przyczyny. Podano także, o jakie kwoty wnioskowały poszczególne organizacje na swoje projekty. Konkursy publikowane z min. 30 dniowym wyprzedzeniem co do terminu składania ofert. Publikacja wyników w BIP od 14-30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursów

Uwaga (09.06.2007). Gmina wiejska Zielona Góra prowadzi najbardziej poprawnie publikowanie treści dot. konkursów jak i ich wyników. Podawane są przyczyny odrzucenia ofert.Gmina Sulechów

Powiat Zielona Góra http://bip.sulechow.pl/index.jsp?bipkod=/019/002

Ogłoszone konkursy Data ogłoszenia publikacji Data złożenia oferty Oferowana kwota Przyznana kwota
Bezp. publiczne i ochrona ppoż 28.12.2006 29.01.2007 5.000 5.000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 28.12.2006 29.01.2007 15.000 12.300
Kultura fizyczna i sport 28.12.2006 29.01.2007 173.000 170.500
Ochrona zdrowia 28.12.2006 29.01.2007
10.000
10.000
Porządek Publiczny oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym (1)
01.03.2007
02.04.2007
64.000
64.000

Portal BIP Sulechowa posiada zakładkę „organizacje pozarządowe”.
Wyniki konkursu ogłoszono najwcześniej w stosunku do gmin pozostałych w pow. ZG.
Planowana kwota dotacji: 203 000 (budżet 203.000).
Przyznana kwota dotacji konkursy grudniowe: 197.800.
Nie zrealizowane kwoty: sport: 2500, kultura; 2700.
Poinformowano o odrzuconych ofertach. Brak informacji o wnioskowanych kwotach.
Poinformowano o zadaniach, na które nie wpłynęła żadna oferta. Sposób poinformowania żenujący (kartka papieru bez podpisu ni nagłówka ani daty).
Podano informacje o składzie komisji konkursowej.
Brak w BIP publikacji o konkursie (1). Opublikowano wyłącznie wyniki. W efekcie nie ma możliwości porównania zatwierdzonych wydatków z planowanymi. Możliwe że publikacja informacji o konkursie była natomiast nie została zachowana.

(1)Brak publikacji treści konkursu z dnia 01.03.2007. Opublikowane są tylko wyniki.

Gmina Kargowa

Powiat Zielona Góra  http://www.bip.kargowa.pl/index.php?id=90

Ogłoszone konkursy Data ogłoszenia publikacji Data złożenia oferty Oferowana kwota Przyznana kwota
Organizacja letnich obozów i kolonii terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami społecznymi. 16.01.2007 14.02.2007 7.000 7.000
Promocja zdrowego trybu życia mieszkańców gminy i wspieranie działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej 16.01.2007 14.02.2007  2.000
2.000
Sport i kultura fizyczna 16.01.2007 14.02.2007 35.000 35.000
Ochrona i promocja zdrowia - Pomoc w zakresie zapobiegania i profilaktyki raka piersi na terenie gminy Kargowa 16.01.2007 14.02.2007  1.000
1.000
Przeciwdziałanie patologiom społecznym – prowadzenie świetlicy w Kargowej 16.01.2007 14.02.2007  20.000
20.000
nauka, edukacja, oświata i wychowanie 17.04.2007 15.05.2007  óóó

Brak informacji o odrzuconych ofertach oraz o wnioskowanych kwotach

Wyniki publikowane w głównej zakładce (Wolontariat) – trzeba się domyślić!


[17.04.07] Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ze sfery pożytku publicznego

Działając na podstawie art.11 ust. 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873z póŸn. zm.)

Burmistrz Gminy Kargowa

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego ze sfery pożytku publicznego:1) nauka, edukacja, oświata i wychowanie zadanie: DziałaniaOgłoszone konkursy Data ogłoszenia publikacji Data złożenia oferty Oferowana kwota Przyznana kwota promujące młodzież wybitnie uzdolnioną pochodzącą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Oferty na realizację zadania należy składać w Urzędzie Miejskim Kargowa (adres jw.), w pokoju nr 15 do dnia 15.05.2007 r. do godz. 15.00. Szczegółowe informacje na stronie: www.bip.kargowa.pl

Chyba jakaś wersja skrócona komunikatu albo ktoś nie miał czasu na zredagowanie informacji

Konkretnie – brak kwoty. Dokument niezgodny ze standardem tego typu publikacji


Gmina Babimost

Powiat Zielona Góra  http://www.babimost.bipst.pl/index.php?grupa=40313

Ogłoszone konkursy Data ogłoszenia publikacji Data złożenia oferty Oferowana kwota Przyznana kwota
Ochrona i promocja zdrowia 23.01.2007 23.02.2007  4.000
 Brak publikacji
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 25.01.2007 23.02.2007 51.000 Brak publikacji
Ochrona dóbr kultury i tradycji oraz zapewnienie zorganizowanej opieki i integracji społecznej 25.01.2007 23.02.2007  27.500
 Brak publikacji

Spodziewana data ogłoszenia wyników początek marca 2007

08.03.2007. Brak informacji o wynikach

26.08.2007. Brak informacji o wynikach Olali.

05.04.2007 Nadal Brak Informacji o wynikach konkursu. Rejestr zmian nie wykazał odpowiedniego wpisu  http://www.babimost.bipst.pl/index.php?action=zmiany&type=50

04. 05.2007 Nadal Brak Informacji o wynikach konkursu. Rejestr zmian nie wykazał odpowiedniego wpisu

05. 06.2007 Nadal Brak Informacji o wynikach konkursu. Rejestr zmian nie wykazał odpowiedniego wpisu


Gmina Czerwieósk

Powiat Zielona Góra  http://www.bip.czerwiensk.pl/

Ogłoszone konkursy Data ogłoszenia publikacji Data złożenia oferty Oferowana kwota Przyznana kwota
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 23.01.2007 26.02.2007  81.700
 Brak informacji
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
30.01.2007 01.03.2007 18.000 Brak informacji

Spodziewana data ogłoszenia wyników początek marca 2007

08.03.2007. Brak info nt wyników

26.03.2007 Brak info nt wyników

05.04.2007 Nadal Brak Informacji o wynikach konkursu. Rejestr zmian nie wykazał odpowiedniego wpisu

http://www.bip.czerwiensk.pl/index.php?id=27&op=rejestr_f

04. 05.2007 Nadal Brak Informacji o wynikach konkursu. Rejestr zmian nie wykazał odpowiedniego wpisu

05. 06.2007 Nadal Brak Informacji o wynikach konkursu. Rejestr zmian nie wykazał odpowiedniego wpisu


Gmina ¦wiednica

Powiat Zielona Góra  http://www.swidnica.zgora.pl/index.php?id=44&lng=pl

Ogłoszone konkursy Data ogłoszenia publikacji Data złożenia oferty Oferowana kwota Przyznana kwota
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
19.01.2007 23.02.2007 18.000 18.000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 19.01.2007 23.02.2007 70.000 21 000
Ochrona i promocja zdrowia 19.01.2007 23.02.2007 8.600 Brak informacji
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 2 07.03.2007 06.04.2007 przedłużono do 20.04.2007
49.000 49.000

08.03.2005. Brak info o wynikach

26.03.2005. Brak info o wynikach

Wyniki konkursu styczniowego podano 02.04.2007 – nie spieszyli się.

Podano oferentów, wnioskowane kwoty, wnioski odrzucone oraz powody odrzucenia

05.04.2007 Brak wyników w zakresie ochrony i promocji zdrowia

04.05.2007 Brak wyników w zakresie Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 2 oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia

05.06.2007 Brak wyników w zakresie ochrony i promocji zdrowia (uzupełniono w zakresie Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 2)


Gmina Trzebiechów

Powiat Zielona Góra  http://www.trzebiechow.bipjst.pl/index.php?ster=28

Ogłoszone konkursy Data ogłoszenia publikacji Data złożenia oferty Oferowana kwota Przyznana kwota
Upowszechniania kultury fizycznej i sportu 06.02.2007 05.03.2007 33.000 Brak informacji

W 2006 na zadanie przekazano 30 tys. PLN Termin rozstrzygnięcia 14 dni ok. 20.03.2007

Spodziewana data ogłoszenia wyników początek marca 2007

05.04. 2007 Brak danych dot. wyników konkursu

04.05. 2007 Brak danych dot. wyników konkursu

05.06. 2007 Brak danych dot. wyników konkursu


Gmina Bojadóa

Powiat Zielona Góra - brak publikacji

Ogłoszone konkursy Data ogłoszenia publikacji Data złożenia oferty Oferowana kwota Przyznana kwota
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 12.01.2007 10.02.2007 15.000 Brak informacji
Profilaktyka zdrowia 12.01.2007 10.02.2007 1.000 Brak informacji
W 2006 na zadanie przekazano 19,065 tys. PLN Termin rozstrzygnięcia 14 dni ok. 24.02.2007

Spodziewana data ogłoszenia wyników początek marca 2007 - http://bip.bojadla.pl/content.php?cms_id=26&sid=ac966d54920e2383544d193549292395&p=p6

26.03.2006. Brak info nt ogłoszenia wyników konkursu.

05.04.2007. Serwis BIP niedostępny

04.05. 2007 Brak danych dot. wyników konkursu

05.06. 2007 Brak danych dot. wyników konkursu. Zdjęto nawet ogłoszenie (dokument/strona nie istnieje)


Nowogród Bobrzaóski

Powiat Zielona Góra  http://nowogrodbobrz.ibip.pl/public/óid=1159

Ogłoszone konkursy Data ogłoszenia publikacji Data złożenia oferty Oferowana kwota Przyznana kwota
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 18.01.2007 20.02.2007 163.380 146.570
Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 18.01.2007 20.02.2007 11.000 11.000
Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 18.01.2007 20.02.2007 49.000 Odwołany
Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 2 20.02.2007 19.03.2007 49.000 Brak wynikow – rozstrzygniecie miało nastąpić 26.03.2007

W zakresie sportu pozostaje do wykorzystania 16.810

W publikacji wyników nie podano wyłącznie zwycięskie oferty (co wskazuje że byli przegrani ale ich nie wymieniono). W zwycięskich ofertach podano wnioskowane kwoty, kwoty proponowane przez zespół konsultacyjno-opiniujący oraz kwoty zatwierdzone przez burmistrza.

Nie podano składu komisji konsultacyjno-opiniujacej

04.05. 2007 Brak danych dot. wyników konkursu

05.06. 2007 Brak danych dot. wyników konkursu


Gmina Zabór

Powiat Zielona Góra  http://www.zabor.bazagmin.pl/

Ogłoszone konkursy Data ogłoszenia publikacji Data złożenia oferty Oferowana kwota Przyznana kwota
Organizacja festynu w Zaborze 22.02.2007 22.03.2007 6.000
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży (Przytok) 01.02.2007 02.03.2007 1.300
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży (Zabór) – dzień dziecka 01.02.2007 02.03.2007 400
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – półmaraton 01.02.2007 02.03.2007 5.000
Organizowanie i uatrakcyjnianie czasu wolnego dzieci i młodzieży z miejscowości Droszków w świetlicy środowiskowej” w dziedzinie: edukacji kulturalnej/ krajoznawstwa i wypoczynku/ przeciwdziałania patologiom społecznym przy wykorzystaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/ upowszechnianie dostępu do nowoczesnych nośników informacji (Droszków)
01.02.2007 02.03.2007 6.000
edukacji kulturalnej/ krajoznawstwa i wypoczynku/ przeciwdziałania patologiom społecznym przy wykorzystaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/ upowszechnianie dostępu do nowoczesnych nośników informacji/ upowszechniania czytelnictwa Przytok, Przytoczki, Rajewo) 01.02.2007 02.03.2007 8.000
edukacji kulturalnej/ krajoznawstwa i wypoczynku/ przeciwdziałania patologiom społecznym przy wykorzystaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/ upowszechnianie dostępu do nowoczesnych nośników informacji/ Zabór, Czarna, Tarnawa, £az, Milsko, Dąbrowa
01.02.2007 02.03.2007 15.000
Organizowanie i uatrakcyjnianie czasu wolnego seniorom z Gminy Zabór 01.02.2007 02.03.2007 2.000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu -Organizowanie przedsięwzięć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz rozgrywek ligowych piłki nożnej dla osób dorosłych w klasie co najmniej „C”.
01.02.2007 02.03.2007 15.000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Organizowanie zajęć sportowych - rozgrywek ligowych piłki nożnej w klasie co najmniej „C”. 01.02.2007 02.03.2007 9.500
 Organizacja spotkań edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody dla dzieci do 16 lat (gimnazjum) w Gminie Zabór”.
Uwaga: nie zgadzają się daty publikacji z datami w dokumencie
13.12.2006 12.01.2007 2.000
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu kobiet w Gminie Zabór”. 05.01.2007 09.02.2007 52.000

25.02.2007. Brak ogłoszeń wyników

08.03.2007 Brak info

26.03.2007 Brak informacji dot rozstrzygniecia konkursów.

05.04. 2007 Brak danych dot. wyników konkursu<

04.05. 2007 Brak danych dot. wyników konkursu

05.06. 2007 Brak danych dot. wyników konkursu


Miasto Nowa Sól

Powiat Nowa Sól  http://www.nowasol.bipst.pl/index.php?grupa=503788

Ogłoszone konkursy Data ogłoszenia publikacji Data złożenia oferty Oferowana kwota Przyznana kwota
Wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr 04.01.2007 05.02.2007 90.000 70.000
Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej 04.01.2007 05.02.2007  600.000
600 000
Opieka społeczna i ochrona zdrowia 04.01.2007 05.02.2007  30.000
 24.000
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 29.01.2007 26.02.2007  25.500
Brak publikacji
Prowadzenia środowiskowych świetlic opiekuńczo – wychowawczych z elementami socjoterapii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych a w szczególności alkoholowych 29.01.2007 26.02.2007  35.000
Brak publikacji
Przyjmowania do wytrzeŸwienia i objęcie opieką osób nie trzeŸwych, dowiezionych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji i Straży Miejskiej z terenu miasta Nowej Soli. 29.01.2007 26.02.2007  10.000
Brak publikacji
Realizacji zadań profilaktyczno edukacyjnych, socjoterapeutycznych i integracyjnych kierowanych do określonych grup dzieci, młodzieży i dorosłych. 29.01.2007 26.02.2007  15.000
Brak publikacji

22.02.2007 Ogłoszenia konkursów opublikowane w dniu 4.01. 07 nie istnieją na stronie www – nie są archiwizowane.

25.02.2007 brak info nt rozstrzygnięcia konkursów

09.03.2007. Rozmowa z sekretarzem miasta o braku publikacji wyników konkursów na stronie internetowej. Informatyk twierdzi że nie dostał informacji do publikacji pomimo ze konkursy zostały rozstryzgniete. Samorząd nie prowadzi oddzielnej rubryki ogłoszenia. Ogłoszenia tematyczne są umieszczane do poszczególnych tematów. Jednakże w tych ogłoszeniach nie ma informacji bieżących lecz są archiwalne. BIP w tym względzie jest prowadzony niekonsekwentnie

26.03.2007 Brak informacji nt. rozstrzygnięć konkursów.

Choć można znaleŸć o innych wyborach np. Informacja o wyborze oferty - dostawa 10.176 m2 sportowego trawnika rolowanego (2007-04-04)

15.03.2007. Brak ogłoszenia wyników na stronie www.nowasol.pl. W BIP brak info nt ogłoszenia konkursów oraz ich wyników

04.05.2007. Dopiero 16.03.2007 na BIP Nowa Sól dodano zakładkę – organizacje pozarządowe. W zakładce opublikowano konkursy (nie wszystkie) które wcześniej były publikowane na portalu www.nowasol.pl

Brak info czy odrzucono jakieś wnioski. Brak info o składzie komisji oraz o wnioskowanych kwotach.

W BIP ogłoszenia są z lat ubiegłych. Ponadto są porozrzucane w róznych zakładkach. Np. konkurs dot. profilaktyki i rozwiązywania problemow alkoholowych – w zakładce – sprawy obywatelskie, 
Konkurs dot. kultury i sportu – w zakładce kultura i sport.

Wykaz otrzymany z wyszukiwarki. Brak danych o konkursach dot. 2007 r. -http://www.biuletyn.net/nt-bin/submenu_aktualnosci.asp?menu=161&strona=1

Lepiej wchodzić przez portal jak niżej - http://www.gminanowasol.pl


Gmina Nowa Sól

Powiat Nowa Sól  http://www.bip.kargowa.pl/index.php?id=90

Ogłoszone konkursy Data ogłoszenia publikacji Data złożenia oferty Oferowana kwota Przyznana kwota
Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu w grach zespołowych w tym piłki nożnej w miejscowości Lubięcin 13-15.02.2007 15.03.2007 18.000
Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu w grach zespołowych w tym piłki nożnej w miejscowości Rudno 13-15.02.2007 15.03.2007 16.250
Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu w grach zespołowych w tym piłki nożnej w miejscowości Przyborów. 13-15.02.2007 15.03.2007 16.250
Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu w grach zespołowych w tym piłki nożnej w miejscowości Lipiny 13-15.02.2007 15.03.2007 7.000
Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu w grach zespołowych w tym piłki nożnej w miejscowości Kiełcz. 13-15.02.2007 15.03.2007 10.000
Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu w grach zespołowych w tym piłki nożnej w miejscowości Nowe ¯abno 13-15.02.2007 15.03.2007 7.000
Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu w grach zespołowych w miejscowości Przyborów 13-15.02.2007 15.03.2007 500

05.04.2007 – Brak informacji o wynikach konkursu

04.05. 2007 Brak danych dot. wyników konkursu

09.06. 2007 Brak danych dot. wyników konkursu


Gmina Bytom Odrzański

Powiat Nowa Sól  http://www.bytomodrzanski.pl/

Ogłoszone konkursy Data ogłoszenia publikacji Data złożenia oferty Oferowana kwota Przyznana kwota
upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej 03.01.2007 30.01.2007 85.400

Uwagi. Brak informacji jaka kwota została przyznana. Nie można zweryfikować czy cała kwota została wydana. Ile podmiotów zgłosiło się do konkursu

Informację o wynikach opublikowano w dniu 05.02.2007

BIP jest fatalny. Radosna twórczość informatyka

09.06.2007. Brak info nt kolejnych konkursów


Gmina Siedlisko

Powiat Nowa Sól  http://www.siedlisko.pl

Ogłoszone konkursy Data ogłoszenia publikacji Data złożenia oferty Oferowana kwota Przyznana kwota
Realizacja dotacji poprzez Gminny ośrodek kultury i sportu

22.02.2007 Brak informacji nt konkursów. Z zapisów w budżecie wynika, iż gmina nie zamierza powierzać zadań organizacjom NGO. Zadania są realizowane poprzez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.


Nowe Miasteczko

Powiat Nowa Sól  http://www.nowemiasteczko.pl/

Ogłoszone konkursy Data ogłoszenia publikacji Data złożenia oferty Oferowana kwota Przyznana kwota
Upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej Brak danych 30 dni od ukazania się w GL 100.000

Dotacja przyznana w dniu 15.01.2007 st. MKS w całości. Brak informacji w wynikach konkursu w jakiej kwocie przyznano dotację oraz kto złożył wnioski oraz na jakie zadania konkretnie przeznaczono pieniądze, czy tylko na piłkę, brak informacji nt składu komisji. Informacja o konkursie została usunieta z portalu (05.04.2007)

04.05. 2007 Brak nowych wiadomości.

09.06. 2007 Brak nowych wiadomości.


Kożuchów

Powiat Nowa Sól  http://www.kozuchow.pl

Ogłoszone konkursy Data ogłoszenia publikacji Data złożenia oferty Oferowana kwota Przyznana kwota
„Upowszechnianie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez naukę gry na instrumentach muzycznych, organizację koncertów i imprez kulturalnych 15.02.2007 15.03.2007 5.000
„Upowszechnianie kultury i folkloru, uczestnictwo i organizacja imprez o charakterze ludowym” 15.02.2007 15.03.2007 1.000
„Upowszechnianie kultury i sztuki – organizacja warsztatów fotograficznych” 15.02.2007 15.03.2007 1.000
„Upowszechniania kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez naukę gry na instrumentach muzycznych, prowadzenie orkiestry, organizację koncertów i imprez kulturalnych” 15.02.2007 15.03.2007 2.000
„Upowszechnianie sportu poprzez propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży  na terenie sołectwa Czciradz  w dyscyplinie – piłka nożna” 15.02.2007 15.03.2007 5.500

25.02.2007 brak ogłoszeń konkursowych

W 2006r Kolsko ogłosiło konkurs (marzec)na działalność sportową (piłka nożna – tenis stołowy)

26.03.2007. Brak ogłoszeń NGO

05.04.2007 Brak ogłoszeń NGO

04.05.2007 Brak ogłoszeń NGO

09.06.2007 Brak ogłoszeń NGO

Upowszechnianie sportu poprzez propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży  na terenie sołectwa Stypułów  w dyscyplinie – piłka nożna 15.02.2007 15.03.2007 2.000
Upowszechnianie sportu poprzez propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży  na terenie sołectwa Studzieniec  w dyscyplinie – piłka nożna 15.02.2007 15.03.2007 9.000

25.02.2007 brak ogłoszeń konkursowych

W 2006r Kolsko ogłosiło konkurs (marzec)na działalność sportową (piłka nożna – tenis stołowy)

26.03.2007. Brak ogłoszeń NGO

05.04.2007 Brak ogłoszeń NGO

04.05.2007 Brak ogłoszeń NGO

09.06.2007 Brak ogłoszeń NGO

Upowszechnianie sportu poprzez propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży na terenie sołectwa Radwanów w dyscyplinie – piłka nożna 15.02.2007 15.03.2007 6.500
Upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu poprzez promowanie kultury fizycznej           i sportu wśród dzieci i młodzieży w mieście Kożuchów w dyscyplinie  - piłka nożna 15.02.2007 15.03.2007 58.000
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania wolnego czasu wśród dzieci i  młodzieży  na terenie sołectwa Mirocin Dolny” 3.000
„Upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez promowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz przygotowanie zawodników do rywalizacji w dyscyplinie  - szachy” 15.000
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację przedsięwzięć i programów usportowienia młodzieży w dyscyplinach – strzelectwo, gry zespołowe” 3.000

26.03.2007 Brak info nt wyników konkursu

25.02.2007 brak ogłoszeń konkursowych

W 2006r Kolsko ogłosiło konkurs (marzec)na działalność sportową (piłka nożna – tenis stołowy)

26.03.2007. Brak ogłoszeń NGO

05.04.2007 Brak ogłoszeń NGO

04.05.2007 Brak ogłoszeń NGO

09.06.2007 Brak ogłoszeń NGO

05.04.2007 Brak informacji n portalu. Brak informacji w BIP

04.05. 2007 Brak danych dot. wyników konkursu

09.06. 2007 Brak danych dot. wyników konkursu


Otyó

Powiat Nowa Sól http://www.bip.otyn.pl/list.php?cms_id=50&sid=c8ad7a812c72d9221445421b8ebe6203&p=p4

Ogłoszone konkursy Data ogłoszenia publikacji Data złożenia oferty Oferowana kwota Przyznana kwota
Upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej 09.03.2007 09.04.2007 67.000
W zakresie prowadzenia świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Otyniu. 18.04.2007 30 dni 2.000

09.06.2007. Brak informacji nt wyników

Gmina Kolsko

Nowa Sól  http://www.bip.kolsko.pl/

25.02.2007 brak ogłoszeń konkursowych

25.02.2007 brak ogłoszeń konkursowych

W 2006r Kolsko ogłosiło konkurs (marzec)na działalność sportową (piłka nożna – tenis stołowy)

26.03.2007. Brak ogłoszeń NGO

05.04.2007 Brak ogłoszeń NGO

04.05.2007 Brak ogłoszeń NGO

09.06.2007 Brak ogłoszeń NGO

W 2006r Kolsko ogłosiło konkurs (marzec)na działalność sportową (piłka nożna – tenis stołowy)

26.03.2007. Brak ogłoszeń NGO

05.04.2007 Brak ogłoszeń NGO

04.05.2007 Brak ogłoszeń NGO

09.06.2007 Brak ogłoszeń NGO


Uwagi ogólne do raportu nr 5

1. Niektóre gminy (nagminnie) nie publikują informacji nt wyników konkursów.

2. ZG „ukryła” na portalu część informacje o konkursach i wynikach, (można je zobaczyć wyłącznie poprzez rejestr zmian – kłopotliwe przeszukiwanie, zostały ulokowane (natychmiast) w części ARCHIWUM).

3. NS założyła zakładkę (marzec) na swoim BIP – organizacje pozarządowe, ale nie zawarła wszystkich informacji o konkurach i wynikach.

4. Najlepiej jest prowadzony portal gminy ZG.

 
Debaty o przyszłoœci
Debaty o przyszłoœci