Marzec 2007 Drukuj Email
Redaktor: Wiesław Migdałek   

Monitoring i analiza zasad rozliczania i finansowania konkursów grantowych w 2007 r. dla organizacji pozarządowych przez urzędy gmin leżące w obszarze gmin tworzących Stowarzyszenie Gmin „Lubuskie Trójmiasto" (Sulechów, Nowa Sól i Zielona Góra).

ZielonaGóra Miasto

Ogłoszone konkursy Data ogłoszenia publikacji Data złożenia oferty Oferowana kwota Przyznana kwota
Wspierania działań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców miasta oraz przeciwdziałania patologiom społecznym 28.11.2006 08.01.2007 105.500 94.300
Wspieranie i rozwój kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymania tradycji narodowej 28.11.2006 08.01.2007 385.000 380.000
Organizacja i prowadzenie na terenie ZG miejskich punktów konsultacji z Policją dla mieszkańców miasta 28.11.2006 08.01.2007 111.700 111.700
Profilaktyka uzależnień- zwalczanie narkomanii 28.11.2006 08.01.2007 106.000 247.300
Ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka zdrowotna 28.11.2006 08.01.2007 100.000 Połączyli z ww.
Poznawanie i popularyzacja walorów krajoznawczych i turystycznych 28.11.2006 08.01.2007 21.000 19.600
Edukacji i wychowanie 28.11.2006 08.01.2007 400.000 124.150
Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej 28.11.2006 08.01.2007 2.700.000 2.423.500

Dziedzina Planowana kwota dotacji Przyznana kwota dotacji Pozostało do rozdysponowania
Bezpieczeństwo 105 500 94 300 11 200
Miejskie punkty konsultacyjne z policją 111 700 111 700 0
Kultura 385 000 380 000 5 000
Profilaktyka i ochrona zdrowia 206 000 247 300 -41 300
Turystyka 21 000 19 600 1 400
Edukacja 400 000 124 150 275 850
Sport 2 700 000 2 423 500 276 500
Razem 3 929 200 3 400 550 528 650

Uwagi:
Rozwiązanie konkursu edukacja - data publikacji wyników 13.02.2007
Rozwiązanie konkursu turystyka – data publikacji 15.02.2007 (brak informacji o stowarzyszeniach które nie otrzymały dotacji).
Wyniki nt. bezpieczeństwa opublikowano 19.02.2007


Gmina Zielona Góra - Powiat Zielona Góra

Ogłoszone konkursy Data ogłoszenia publikacji Data złożenia oferty Oferowana kwota
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 03.01.2007 05.02.2007 30.000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 03.01.2007 05.02.2007 200.000
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 03.01.2007 05.02.2007 6.000
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 03.01.2007 05.02.2007 4.000
Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 03.01.2007 05.02.2007 8.000
Ochrona i promocja zdrowia 03.01.2007 05.02.2007 50.000

Spodziewane rozstrzygniecie po 19.02.2007

25.02.2007. Bark publikacji wyników


Gmina Sulechów - Powiat Zielona Góra

Ogłoszone konkursy Data ogłoszenia publikacji Data złożenia oferty Oferowana kwota
Bezp. publiczne i ochrona ppoż 28.12.2006 29.01.2007 5.000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 28.12.2006 29.01.2007 15.000
Kultura fizyczna i sport 28.12.2006 29.01.2007 173.000
Ochrona zdrowia 28.12.2006 29.01.2007 10.000

Wyniki konkursu ogłoszono najwcześniej w stosunku do gmin pozostałych w pow. ZG.

Planowana kwota dotacji: 203 000 (budżet 203.000).

Przyznana kwota dotacji: 197.800.

Nie zrealizowane kwoty: sport: 2500, kultura: 2700.

Prawie wszystkie starające się organizacje dostały dotacje w wysokości wnioskowanej. Jedyna organizacja która nie dostała dotacji jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Zielonogórski, które wnioskowało o 3.000 zł na wykonanie ofertę wykonania zadania: „Cykl imprez Ziemia Lubuska bez granic Rajd rowerowy z okazji dni Sulechowa”, oraz o 500 zł na zadanie: „Cykl imprez Moda na Lubuskie Wiosenny rowerowy rajd krajoznawczy Wiosna na szlakach gminy Sulechów”.

Ponadto UG opublikował informacje o braku ofert na niektóre zadania.


Gmina Kargowa - Powiat Zielona Góra

Ogłoszone konkursy Data ogłoszenia publikacji Data złożenia oferty Oferowana kwota
Organizacja letnich obozów i kolonii terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami społecznymi. 16.01.2007 14.02.2007 7.000
Promocja zdrowego trybu życia mieszkańców gminy i wspieranie działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej 16.01.2007 14.02.2007 2.000
Sport i kultura fizyczna 16.01.2007 14.02.2007 35.000
Ochrona i promocja zdrowia - Pomoc w zakresie zapobiegania i profilaktyki raka piersi na terenie gminy Kargowa 16.01.2007 14.02.2007 1.000
Przeciwdziałanie patologiom społecznym 16.01.2007 14.02.2007 20.000

Spodziewana data ogłoszenia wyników początek marca 2007.


Gmina Babimost - Powiat Zielona Góra

Ogłoszone konkursy Data ogłoszenia publikacji Data złożenia oferty Oferowana kwota
Ochrona i promocja zdrowia 23.01.2007 23.02.2007 4.000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 25.01.2007 23.02.2007 92.000
Ochrona dóbr kultury i tradycji oraz zapewnienie zorganizowanej opieki iintegracji społecznej 25.01.2007 23.02.2007 27.500

Spodziewana data ogłoszenia wyników początek marca 2007.


Gmina Czerwieńsk - Powiat Zielona Góra

Ogłoszone konkursy Data ogłoszenia publikacji Data złożenia oferty Oferowana kwota
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 23.01.2007 26.02.2007 81.700
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 30.01.2007 01.03.2007 18.000

Spodziewana data ogłoszenia wyników początek marca 2007.


Gmina Świdnica - Powiat Zielona Góra

Ogłoszone konkursy Data ogłoszenia publikacji Data złożenia oferty Oferowana kwota
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 19.01.2007 23.02.2007 18.000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 19.01.2007 23.02.2007 42.000
Ochrona i promocja zdrowia 19.01.2007 23.02.2007 8.600

Spodziewana data ogłoszenia wyników początek marca 2007.


Gmina Trzebiechów - Powiat Zielona Góra

Ogłoszone konkursy Data ogłoszenia publikacji Data złożenia oferty Oferowana kwota
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 06.02.2007 05.03.2007 33.000

W 2006 na zadanie przekazano 30 tys. PLN. Termin rozstrzygnięcia 14 dni ok. 20.03.2007

Spodziewana data ogłoszenia wyników początek marca 2007


Gmina Bojadła - Powiat Zielona Góra

Ogłoszone konkursy Data ogłoszenia publikacji Data złożenia oferty Oferowana kwota
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 12.01.2007 10.02.2007 15.000
Profilaktyka zdrowia 12.01.2007 10.02.2007 1.000

W 2006 na zadanie przekazano 19,065 tys. PLN. Termin rozstrzygnięcia 14 dni ok. 24.02.2007.

Spodziewana data ogłoszenia wyników początek marca 2007.


Nowogród Bobrzański - Powiat Zielona Góra

Ogłoszone konkursy Data ogłoszenia publikacji Data złożenia oferty Oferowana kwota
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 18.01.2007 20.02.2007 163.380
Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 18.01.2007 20.02.2007 11.000
Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 18.01.2007 20.02.2007 49.000

Spodziewana data ogłoszenia wyników początek marca 2007.


Gmina Zabór - Powiat Zielona Góra

Ogłoszone konkursy Data ogłoszenia publikacji Data złożenia oferty Oferowana kwota
Organizacja festynu w Zaborze 22.02.2007 22.03.2007 6.000
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży (Przytok) 01.02.2007 02.03.2007 1.300
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży (Zabór) – dzień dziecka 01.02.2007 02.03.2007 400
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – półmaraton 01.02.2007 02.03.2007 5.000

Organizowanie i uatrakcyjnianie czasu wolnego dzieci i młodzieży z miejscowości Droszków w świetlicy środowiskowej” w dziedzinie: edukacji kulturalnej/ krajoznawstwa i wypoczynku/ przeciwdziałania patologiom społecznym przy wykorzystaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/ upowszechnianie dostępu do nowoczesnych nośników informacji (Droszków)

01.02.2007 02.03.2007 6.000
edukacji kulturalnej/ krajoznawstwa i wypoczynku/ przeciwdziałania patologiom społecznym przy wykorzystaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/ upowszechnianie dostępu do nowoczesnych nośników informacji/ upowszechniania czytelnictwa (Przytok, Przytoczki, Rajewo) 01.02.2007 02.03.2007 8.000
edukacji kulturalnej/ krajoznawstwa i wypoczynku/ przeciwdziałania patologiom społecznym przy wykorzystaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/ upowszechnianie dostępu do nowoczesnych nośników informacji (Zabór, Czarna, Tarnawa, Łaz, Milsko, Dąbrowa) 01.02.2007 02.03.2007 15.000
Organizowanie i uatrakcyjnianie czasu wolnego seniorom z Gminy Zabór 01.02.2007 02.03.2007 2.000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu -Organizowanie przedsięwzięć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz rozgrywek ligowych piłki nożnej dla osób dorosłych w klasieco najmniej „C”. 01.02.2007 02.03.2007 15.000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Organizowanie zajęć sportowych - rozgrywek ligowych piłki nożnej w klasie co najmniej „C”. 01.02.2007 02.03.2007 9.500
Organizacja spotkań edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody dla dzieci do 16 lat (gimnazjum) w Gminie Zabór”.
Uwaga: nie zgadzają się daty publikacji zdatami w dokumencie
13.12.2006 12.01.2007 2.000
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu kobiet w Gminie Zabór”. 05.01.2007 09.02.2007 52.000

25.02.2007. Brak ogłoszeń wyników.


Miasto Nowa Sól - Powiat Nowa Sól

Ogłoszone konkursy Data ogłoszenia publikacji Data złożenia oferty Oferowana kwota
Wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr 04.01.2007 05.02.2007 90.000
Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej 04.01.2007 05.02.2007 600.000
Opieka społeczna i ochrona zdrowia 04.01.2007 05.02.2007 30.000
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 29.01.2007 26.02.2007 25.500
Prowadzenia środowiskowych świetlic opiekuńczo – wychowawczychz elementami socjoterapii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych a w szczególności alkoholowych 29.01.2007 26.02.2007 35.000
Przyjmowania do wytrzeźwienia i objęcie opieką osób nie trzeźwych, dowiezionych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji i Straży Miejskiej z terenu miasta Nowej Soli. 29.01.2007 26.02.2007 10.000
Realizacji zadań profilaktyczno edukacyjnych, socjoterapeutycznych i integracyjnych kierowanych do określonych grup dzieci, młodzieży i dorosłych. 29.01.2007 26.02.2007 15.000

22.02.2007 Ogłoszenia konkursów opublikowane w dniu 4.01. 07 nie istnieją na stronie www – nie są archiwizowane.

25.02.2007 brak info nt. rozstrzygnięcia konkursów


Gmina Nowa Sól - Powiat Nowa Sól

Ogłoszone konkursy Data ogłoszenia publikacji Data złożenia oferty Oferowana kwota
Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu w grach zespołowych w tym piłki nożnej w miejscowości Lubięcin 13-15.02.2007 15.03.2007 18.000
Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu w grach zespołowych w tym piłki nożnej w miejscowości Rudno 13-15.02.2007 15.03.2007 16.250
Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu w grach zespołowych w tym piłki nożnej w miejscowości Przyborów. 13-15.02.2007 15.03.2007 16.250
Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu w grach zespołowych w tym piłki nożnej w miejscowości Lipiny 13-15.02.2007 15.03.2007 7.000
Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu w grach zespołowych w tym piłki nożnej w miejscowości Kiełcz. 13-15.02.2007 15.03.2007 10.000
Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu w grach zespołowych w tym piłki nożnej w miejscowości Nowe Żabno 13-15.02.2007 15.03.2007 7.000
Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu w grach zespołowych w miejscowości Przyborów 13-15.02.2007 15.03.2007 500

Gmina Bytom Odrzański - Powiat Nowa Sól

Ogłoszone konkursy Data ogłoszenia publikacji Data złożenia oferty Oferowana kwota
upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej 03.01.2007 30.01.2007 85.400

Uwagi:
Brak informacji jaka kwota została przyznana. Nie można zweryfikować czy cała kwota została wydana. Ile podmiotów zgłosiło się do konkursu. Informację o wynikach opublikowano w dniu 05.02.2007.


Gmina Siedlisko - Powiat Nowa Sól

Ogłoszone konkursy Data ogłoszenia publikacji Data złożenia oferty Oferowana kwota
Realizacja dotacji poprzez Gminny ośrodek kultury i sportu

22.02.2007 Brak informacji nt konkursów. Z zapisów w budżecie wynika, iż gmina nie zamierza powierzać zadań organizacjom NGO. Zadania są realizowane poprzez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.


Nowe Miasteczko - Powiat Nowa Sól

Ogłoszone konkursy Data ogłoszenia publikacji Data złożenia oferty Oferowana kwota
upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej 28.11.2006 30 dni 100.000

Dotacja przyznana w dniu 15.01.2007 st. MKS w całości. Brak informacji w wynikach konkursu w jakiej kwocie przyznano dotację oraz kto złożył wnioski oraz na jakie zadania konkretnie przeznaczono pieniądze.


Kożuchów - Powiat Nowa Sól

Ogłoszone konkursy Data ogłoszenia publikacji Data złożenia oferty Oferowana kwota
Upowszechnianie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez naukę gry na instrumentach muzycznych, organizację koncertów i imprez kulturalnych 15.02.2007 15.03.2007 5.000
Upowszechnianie kultury i folkloru, uczestnictwo i organizacja imprez o charakterze ludowym 15.02.2007 15.03.2007 1.000
Upowszechnianie kultury i sztuki – organizacja warsztatów fotograficznych 15.02.2007 15.03.2007 1.000
Upowszechniania kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez naukę gry na instrumentach muzycznych, prowadzenie orkiestry, organizację koncertów i imprez kulturalnych 15.02.2007 15.03.2007 2.000
Upowszechnianie sportu poprzez propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży  na terenie sołectwa Czciradz  w dyscyplinie – piłka nożna    5.500
Upowszechnianie sportu poprzez propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży  na terenie sołectwa Stypułów  w dyscyplinie – piłka nożna    2.000
Upowszechnianie sportu poprzez propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży  na terenie sołectwa Studzieniec  w dyscyplinie – piłka nożna    9.000
Upowszechnianie sportu poprzez propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży na terenie sołectwa Radwanów w dyscyplinie – piłka nożna    6.500
Upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu poprzez promowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w mieście Kożuchów w dyscyplinie  - piłka nożna    58.000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania wolnego czasu wśród dzieci i  młodzieży  na terenie sołectwa Mirocin Dolny    3.000
Upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez promowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz przygotowanie zawodników do rywalizacji w dyscyplinie  - szachy    15.000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację przedsięwzięć i programów usportowienia młodzieży w dyscyplinach – strzelectwo, gry zespołowe    58.000

Gmina Otyń - Powiat Nowa Sól

25.02.2007. Brak informacji o ogłoszeniu konkursów.

W 2006 r konkursy zostały ogłoszone we wrześniu.


Gmina Kolsko - Powiat Nowa Sól

25.02.2007 brak ogłoszeń konkursowych.

W 2006r Kolsko ogłosiło konkurs (marzec)na działalność sportową (piłka nożna – tenis stołowy).

 
Debaty o przyszłoœci
Debaty o przyszłoœci