Luty 2007 Drukuj Email
Redaktor: Katarzyna Maksymczak   

Konferencja prasowa

24 stycznia o godz. 12 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, partnera projektu, (Zielona Góra, ul. Żeromskiego 3) odbyła się konferencja prasowa pod hasłem: „Organizacje pozarządowe – partner czy klient”. Realizatorzy projektu: Stowarzyszenie Dialog-Współpraca-Rozwój oraz PTE przedstawili dziennikarzom cele i zadania projektu. Relacje z konferencji ukazały się m.in. w Telewizji Przewodowej Zielona Góra, Telewizji ODRA (TV 4), w Gazecie Lubuskiej oraz w Radiu Zachód (poniżej relacja ze strony internetowej radia).

 
Co zrobić, aby działalność lokalnych organizacji pozarządowych była odpowiednio finansowana? Odpowiedź na to pytanie ma przynieść specjalny projekt realizowany przez Stowarzyszenie "Dialog-Współpraca-Rozwój" i zielonogórski oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Jak wyjaśnia jedna z pomysłodawczyń akcji Katarzyna Maksymczak, władze wielu gmin w naszym regionie źle pojmują przepisy dotyczące finansowania organizacji pozarządowych i wydaje ich pieniądze na całkiem inne cele. Sprawa wyszła na jaw po sprawdzeniu, ile pieniędzy z budżetu Zielonej Góry trafia tak naprawdę do działających w mieście klubów, fundacji i stowarzyszeń. Okazało się, że jest to zaledwie 30 procent z ponad 2,5 mln złotych zapisanych w budżecie. Reszta trafiła do należących do miasta instytucji, czyli np. do szkół, domów kultury i klubów sportowych.

W podobny sposób traktowane są organizacje pozarządowe działające na terenie województwa lubuskiego. Jak mówi Piotr Maksymczak z miesięcznika PULS, również w Urzędzie Marszałkowskim wykorzystuje się luki prawne, dzięki którym pieniądze przeznaczone na rozwój inicjatyw społecznych można wykorzystać w inny sposób. Pomysłodawcy akcji pod hasłem "Organizacje pozarządowe - partner czy klient?" chcą więc , aby urzędnicy samorządowi zrozumieli wagę tych instytucji dla rozwoju społeczności lokalnych i w odpowiedni sposób finansowali ich działalność.

Projekt potrwa do końca sierpnia i obejmie pięć samorządów leżących na terenie Lubuskiego Trójmiasta. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej: www.lubuskietrojmiasto.pl
 
A. Steciąg - Radio Zachód

ANKIETY


Nasi ankieterzy rozpoczęli „odpytywanie” radnych i urzędników gminnych. Pytają między innymi:

  • Czy organizacje pozarządowe mają prawo domagać się od władz gminy realizacji swoich programów lub postulatów?
  • Czy konsultują z organizacjami pozarządowymi projekty uchwał?
  • Czy informują organizacje pozarządowe o strategicznych kierunkach rozwoju gminy?
  • Jak oceniają skuteczność organizacji pozarządowych w swojej gminie?

Ankieterzy odwiedzają wybrane gminy Lubuskiego Trójmiasta. Będą pracować do końca marca. Wyniki ankiet przedstawimy w kwietniu.


Konkursy grantowe organizowane przez gminy Lubuskiego Trójmiasta

Monitorujemy konkursy ogłaszane przez urzędy gmin. Przeglądamy regulaminy, przyglądamy się jakie zadania zlecają gminy organizacjom pozarządowym, sprawdzamy czy gminy przestrzegają podane przez siebie terminy ogłoszenia wyników konkursów.

Na 19 gmin objętych naszym monitoringiem w styczniu, w czterech gminach nie ogłoszono żadnego konkursu dla organizacji pozarządowych. Być może konkursy zostaną ogłoszone w późniejszym okresie.

Najczęściej zlecane zadania przez gminy LT (oczywiście w formie konkursu) to:  pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia, kultura fizyczna i sport oraz bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Monitoring będziemy prowadzić przez 8 miesięcy. W sierpniu opublikujemy na naszej stronie internetowej wyniki i jednocześnie prześlemy je do wszystkich gmin LT.


Analiza budżetów gmin

Okazuje się, że nie wszystkie gminy Lubuskiego Trójmiasta zamieściły na swojej stronie internetowej budżet gminy z 2006 roku. Niektóre Biuletyny Informacji Publicznej (obligatoryjne dla samorządów) świecą pustkami.

Fundusze na zadania celowe dla organizacji pozarządowych występują w budżetach gminnych pod różnymi hasłami. Niektóre gminy stosują bardzo ogólne sformułowania typu: „kultura”, „ochrona zdrowia” nie podając do jakich podmiotów skierowane były środki finansowe.

Analiza trwa, więcej informacji podamy za miesiąc.

batory.gif
 
Debaty o przyszłoœci
Debaty o przyszłoœci