Uniwersytet Zielonogórski Drukuj Email
Redaktor: Konrad Stanglewicz   

Uniwersytet Zielonogórski powstał 1 września 2001 roku z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego i Politechniki Zielonogórskiej, należy więc do grona najmłodszych uczelni akademickich w Polsce.

Specyfiką tej uczelni jest kształcenie studentów w różnorodnych dyscyplinach naukowych: humanistycznych, społecznych, technicznych i ścisłych. Nieobecne są jeszcze na UZ ważne kierunki, takie jak biologia, ekonomia, administracja. Nowe władze uczelni, z prof. Czesławem Osękowskim na czele, zapowiadają podjęcie starań o ich rychłe tworzenie, stawiając zarazem na jakość kształcenia, jakość badań naukowych i funkcjonowania uczelnianej administracji.

Obecnie na uczelni istnieje dziewięć wydziałów: Artystyczny, Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Fizyki i Astronomii, Humanistyczny, Inżynierii Lądowej i Środowiska, Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Nauk Pedagogicznych i Społecznych, Mechaniczny, Zarządzania. Szczegółowe informacje znaleźć można pod adresem: www.uz.zgora.pl

Uniwersytet posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie: elektrotechniki, historii i matematyki oraz stopnia doktora w zakresie: astronomii, budowy i eksploatacji maszyn, budownictwa, elektrotechniki, filozofii, fizyki, historii, informatyki, inżynierii środowiska, matematyki, pedagogiki.

Na UZ kształci się 12757 studentów studiów dziennych i 8180 studentów studiów niestacjonarnych. Około stu osób kontynuuje naukę na stacjonarnych studiach doktoranckich (historia, elektrotechnika, matematyka).

Za kadencji pierwszego rektora - prof. Michała Kisielewicza, rozwinięto szeroki program inwestycyjny. Uczelnia zyskała nowoczesne gmachy: Kampus A przy ul. Podgórnej. Program okazał się jednak zbyt ambitny i wpędził uczelnię w spiralę zadłużenia. Kłopoty finansowe zmusiły Uniwersytet do odstąpienia od budowy obiektów dla Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych. Odsunięta w czasie jest również budowa nowej biblioteki. Wart podkreślenia jest życzliwy stosunek do Uniwersytetu władz miejskich Zielonej Góry, które finansowo wspierają uczelnię.

Uczelnia jak dotąd przyznała dwa doktoraty honoris causa. 19 grudnia 2002 r. tytuł ten otrzymał prof. Tadeusz Kaczorek - twórca podstaw teorii sterowania i teorii układów dynamicznych, zaś 7 czerwca 2005 r. prof. Ryszard Tadeusiewicz - specjalista w zakresie biocybernetyki, automatyki i robotyki oraz informatyki.

Od 2004 Uniwersytet organizuje Dni Nauki pod patronatem honorowym Ministra Nauki i Informatyzacji, a także Marszałka Województwa Lubuskiego i Prezydenta Zielonej Góry. Współorganizatorami imprezy są regionalne media oraz internetowe portale edukacyjne. Dni Nauki mają formułę szeroko dostępnego festynu rodzinnego, połączonego z wykładami, odczytami i pokazami popularyzującymi naukę, rozbudzającymi ciekawość wiedzy, stwarzającymi możliwość bezpośredniego kontaktu z ludźmi nauki. Najbliższy festiwal Dni Nauki (Zielona Góra 2006) odbywać się będzie pod hasłem "JEŚLI W GŁOWIE JAKIEŚ LUKI, WPADNIJ DZIŚ NA DNI NAUKI".

Od listopada 2005 Uniwersytet wzbogacił się o Obserwatorium Astronomiczne. Mieści się ono w budynku znanym pod nazwą Wieża Braniborska. Jest to stary, poniemiecki budynek wybudowany w połowie XIX wieku w celu obserwacji nieba. Obecnie budynek jest siedzibą kilku instytucji, m.in.: Instytutu Astronomii UZ. Obok Instytutu Astronomii UZ mieści się tu Zielonogórski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, a także Fundacja Rozwoju "Centrum Astronomii".

Konrad Stanglewicz

{moscomment}
 
Debaty o przyszłoœci
Debaty o przyszłoœci