Ważniejsze dane o leśnictwie (2003 r.) Drukuj Email
Redaktor: PTE   
Wyszczególnienie Powierzchnia gruntów leśnych (w ha) Lesistość w %
ogółem w tym lasy z ogółem publiczne
razem własność Skarbu Państwa w tym własność gmin
w zarządzie Lasów Państwowych w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych
Trójmiasto ogółem 3095,1 2953,7 3040,0 2336,5 2312,5 9 703,5 35,6
Nowa Sól 303,3 294,7 296,2 240,4 219,4 6 55,8 13,7
Sulechów 50,2 48,5 48,6 48,6 48,6 7,1
Zielona Góra 2741,6 2610,5 2695,2 2047,5 2044,5 3 647,7 44,8
 
Debaty o przyszłoœci
Debaty o przyszłoœci