Wydatki inwestycyjne na ochronę ¶rodowiska (2003 r.) Drukuj Email
Redaktor: PTE   
Wyszczególnienie Wydatki na ochronę środowiska
ogółem w tym na
gospodarkę ściekową i ochronę wód ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu gospodarkę odpadami, ochronę i przywrócenie wartości użytkowej gleb oraz wód podziemnych i powierzchniowych
w tys. zł
Trójmiasto ogółem 202465,7 4086,8 194366,5 4012,4
Nowa Sól 6111,7 3008,6 3103,1
Sulechów 512,3 83,3 429,0
Zielona Góra 195841,7 1078,2 194283,2 480,3
 
Debaty o przyszłości
Debaty o przyszłości