Wodociągi i kanalizacja (2003 r.) Drukuj Email
Redaktor: PTE   
Wyszczeg. Sieć w km Połączenia do budynków mieszkalnych Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych Ścieki odprowadzone w dam3
wodociągowa rozdzielcza kanaliz. wodociąg. kanaliz. w dam3 na 1 mieszkańca w m3
Trójmiasto ogółem 314,9 257,6 9168 5957 6469,4 36,4 8531,6
Nowa Sól 77,4 46,1 2811 1813 1295,5 31,7 1539,2
Sulechów 36,7 32,3 857 234 723,1 40,0 899,3
Zielona Góra 200,8 179,2 5500 3910 4450,8 37,6 6093,1

 
Debaty o przyszłoœci
Debaty o przyszłoœci