Rozmowy o nauce

Szkolnictwo wyższe w Lubuskim Trójmieście ma czterdziestoletnią tradycję. Pierwsza uczelnia powstała w Zielonej Górze w 1965 roku jako Wyższa Szkoła Inżynierska, kształcąca na poziomie inżynierskim (zawodowym). Od 1973 r. kierunki istniejących studiów (budownictwo, elektrotechnika, mechanika) prowadzone były na poziomie magisterskim. W 1996 r. uczelnia została przekształcona w Politechnikę Zielonogórską. W 1971 r. powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska, dwa lata później przekształcona w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, z czteroletnim cyklem kształcenia (wychowanie muzyczne, pedagogika szkolna, fizyka, matematyka, wychowanie techniczne, filologia polska, filologia rosyjska, historia).

1 września 2001 r. z połączenia Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego powstał Uniwersytet Zielonogórski, największa uczelnia Trójmiasta. Ponadto w Zielonej Górze działają: Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein, który jest sekcją Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz prywatna Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II.

W Sulechowie od siedmiu lat istnieje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, zaś w Nowej Soli w 2005 r. rozpoczął działalność Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ślubowanie złożyło 41 studentów pierwszego roku studiów zaocznych inżynierskich na kierunku metalurgia w specjalności odlewnictwo. Studia trwają 9 semestrów i kończą się pracą dyplomową. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera. Opłata za I semestr studiów wynosi 1500 zł. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny mieści się w nowosolskim Odlewniaku, czyli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, ul. T. Kościuszki 28.

Jak widać, oferta studiów jest w Lubuskim Trójmieście dość bogata i zróżnicowana, jednak prawdziwą naukę uprawia się tylko na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Pytam, więc wątpię Drukuj Email
Redaktor: Piotr Maksymczak   

Konrad Stanglewicz: — Jestem zdania, że jak długo nasi naukowcy będą sami siebie postrzegali jako prowincjonalnych, tak długo będą tak traktowani. Zmiana wizerunku publicznego leży głównie w ich rękach. Dziennikarze mogą tylko ich wesprzeć.

Czytaj
 
Radość poznawania - rozmowy o nauce Drukuj Email
Redaktor: Konrad Stanglewicz   
"Radość poznawania - rozmowy o nauce" to pierwsze tego typu wydawnictwo w Polsce. Konrad Stanglewicz - wybitny zielonogórski dziennikarz radiowy od lat rejestruje rozmowy przeprowadzane z ludźmi nauki, zwłaszcza z zielonogórskiego środowiska naukowego, choć nie tylko. Płyta wydana z inicjatywy Stowarzyszenia DWR przy finansowym współudziale Uniwersytetu Zielonogórskiego i Radia Zachód zawiera niewielki fragment dziennikarskiego dorobku Konrada Stanglewicza. On też dokonał wyboru i adaptacji. Cudze chwalicie, swego nie znacie - to główne motto płyty.
Czytaj
 
Duża astronomia z małym teleskopem Drukuj Email
Redaktor: Konrad Stanglewicz   

Prof. Janusz Gil: — Można spekulować, że za kilkadziesišt tysięcy lat ludzkoœć będzie mogła hodować czarne dziury, używać je do wytwarzania energii. To na razie brzmi jak science fiction, ale wszystko, co nie jest przez fizykę zabronione, jest dozwolone i bardzo często wykorzystywane. Dla nauki ważne sš tylko takie wyniki, wokół których gromadzš się anegdoty.

Czytaj
 
Uniwersytet Zielonogórski Drukuj Email
Redaktor: Konrad Stanglewicz   

Uniwersytet Zielonogórski powstał 1 września 2001 roku z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego i Politechniki Zielonogórskiej, należy więc do grona najmłodszych uczelni akademickich w Polsce.

Czytaj
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Drukuj Email
Redaktor: Konrad Stanglewicz   

Powstała siedem lat temu. Aktualnie prowadzi kształcenie w trybie studiów dziennych i zaocznych na kierunkach: administracja publiczna, turystyka i organizacja wypoczynku, kształtowanie terenów zielonych i zarządzanie przedsiębiorstwem produktów rolnych.

Czytaj
 
Region Odry Drukuj Email
Redaktor: Konrad Stanglewicz   

Prof. Czesław Osękowski o Regionie Odry: — Niekorzystny jest czynnik demograficzny. Ten obszar się wyludnia, zwłaszcza po stronie niemieckiej. Choć i po stronie polskiej prognozy są złe. Po wtóre - jeśli tu lokuje się kapitał, to są to najczęściej filie firm, których centrale są niestety gdzie indziej.

Czytaj
 
Nigdy nie mów nigdy Drukuj Email
Redaktor: Konrad Stanglewicz   

Prof. Ryszard Tadeusiewicz, doktor honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego: — Najprymitywniejszy robak jest strukturą bardziej złożoną od największego komputera. Robak wie, że istnieje i to istnienie jest dla niego wartością. On będzie uciekał od zagrożenia, bo wie że musi się chronić. Robot żeby mógł uciekać przed zagrożeniem musi być zaprogramowany.

Czytaj
 
Nie oglądając się na państwo Drukuj Email
Redaktor: Konrad Stanglewicz   

Prof. Zbigniew Rykiel: — Mówi się, że tożsamość narodowa traci znaczenie, a regionalna nabiera znaczenia. Ale w Polsce to się nie sprawdza, bo tożsamość regionalna jest generalnie słaba, za wyjątkiem Śląska, Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego.

Czytaj
 
Zamiast krytykować, wyłóż swoje poglądy Drukuj Email
Redaktor: Konrad Stanglewicz   

Prof. Edward Hajduk, socjolog: — Mogłem pojechać do Chin na studia o jedwabnictwie. Ponieważ jednak biologii nie uwielbiałem, a o jedwabnikach miałem blade pojęcie - zrezygnowałem z tej atrakcyjnej oferty. Otrzymałem drugą propozycję: studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim.

Czytaj
 
Zatrudniamy tylko najlepszych Drukuj Email
Redaktor: Piotr Maksymczak   

Dr. hab. inż. Janusz Szajna: — Zielonogórską uczelnię opuściłem wraz z dużą grupą naukowców, którzy byli rdzeniem zielonogórskiej informatyki. Odejście było konsekwencją kontrowersji narastających wokół naszych projektów realizowanych na zlecenia zagranicznych firm.

Czytaj
 
Ciemne światło wspomnień Drukuj Email
Redaktor: Waldemar Mystkowski   

Dr. hab. Bernadetta Nitschke: — Ja pochodzę z Babimostu, z miejscowości, której losy do 1945 roku toczyły się różnie, wszak należała do państwa niemieckiego. Pochodzę z rodziny autochtoniczej. Sam termin autochton w czasach komunizmu został wystarczająco zohydzony, ale tego się nie wstydzę i dzisiaj coraz bardziej rozumiem, jak dla mnie ważne są korzenie, którymi wrastam w tę ziemię.

Czytaj
 
Korowód nienawiści i podziwu Drukuj Email
Redaktor: Jacek Uglik   

Prof. dr hab. Lilianna Kiejzik: — Rosjanie odnoszą się do nas tak samo, jak my do nich, czyli coraz bardziej obojętnie. Wiemy o sobie nawzajem coraz mniej, bowiem zarówno w Polsce, jak i w Rosji ludzie zwracają się ku Zachodowi, tam widząc przyszłość.

Czytaj
 
Filozofia w internecie Drukuj Email
Redaktor: Jacek Uglik   

Prof. dr. hab. Kazimierz Jodkowski: — Już w zeszłym tysiącleciu zrozumiałem, że kończy się epoka Gutenberga, epoka słowa rozpowszechnianego na papierze. Dawno proponowałem swoim kolegom byśmy ujawnili wyczucie historii i założyli pierwsze w Polsce wyłącznie elektroniczne pismo filozoficzne na wysokim poziomie, z ostrą selekcją materiałów.

Czytaj
 
Debaty o przyszłoœci
Debaty o przyszłoœci