Strategia rozwoju

„Wielkie sprawy idą powoli” - mawiają Chińczycy. Jednak, aby szły w dobrą stronę, potrzebna jest strategia, czyli inaczej mówiąc: wieloletni plan. Trójmiasto - Nowa Sól, Zielona Góra i Sulechów od wielu lat tworzą naturalną aglomerację. Każde z tych miast rozwija się, korzystając z obecności pozostałych. Każde po swojemu.

Istnieją jednak dziedziny wymagające współpracy i wspólnego planowania. Koncentrując nakłady finansowe, można przyspieszyć rozwój. Warto się specjalizować w opiece zdrowotnej i kulturze, a może nawet w gospodarce. Wybierzmy główne kierunki rozwoju, podzielmy zadania, skoncentrujmy na nich środki finansowe i nie pozwólmy, aby chaotyczne działania decydowały o rozwoju tych trzech miast.

Zapraszamy do dyskusji o rozwoju Lubuskiego Trójmiasta.
Niebezpieczny projekt zmian Drukuj Email
Redaktor: dr Marian Kopij   
Wci±ż obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania (przestrzennego) miasta Zielona Góra” opracowano w końcu lat 90-tych. Z powodu upływu czasu i radykalnej zmiany czynników determinuj±cych kierunki rozwoju Zielone Góry – opracowanie to jest już mocno nieaktualne.

Czytaj
 
LT: razem czy osobno? Drukuj Email
Redaktor: Marian Kopij   
Zamiast tworzyć odrębne strefy inwestycji gospodarczych, miasta tworzące LT powinny zbudować jedną wspólną dużą strefę, bo tylko taka zdoła zrealizować cele i zaspokoić potrzeby rozwojowe wszystkich miast i gmin naszego subregionu. Na własną rękę ani Zielona Góra, ani Sulechów, ani Nowa Sól nie zdołają uruchomić takiej strefy.
Czytaj
 
Siedem grzechów głównych Drukuj Email
Redaktor: Henryk Maciej Woźniak   
Pod koniec 2005 r. zarząd województwa przedłożył Sejmikowi aktualizację lubuskiej strategii rozwoju z wydłużonym horyzontem czasowym do roku 2020. Cóż można powiedzieć o tym dokumencie, zwłaszcza biorąc pod uwagę doświadczenia z ostatnich pięciu lat?
Czytaj
 
Zielona Sól Drukuj Email
Redaktor: Adam Fularz   

Idea połączenia Zielonej Góry i Nowej Soli w jeden organizm, nazywany zielonogórskim zespołem miejskim, narodziła się w latach siedemdziesiątych. Wtedy to w regionalnej prasie zaczęto pisać o potrzebie rozwoju Zielonej Góry w kierunku Nowej Soli.

Czytaj
 
Czarna dziura Drukuj Email
Redaktor: Krzysztof Chmielnik   

Pomysł duopolu, czyli oparcia rozwoju regionu o linię Zielona Góra - Gorzów ma strategiczny sens pod warunkiem szybkiego usprawnienia połączeń między obu miastami. Niestety, budowa dróg finansowana jest centralnie, a centralni urzędnicy stwierdzili, że szosa A3 jest słabo obciążona. Kosmiczna czarna dziura pożera wszystko w swoim zasięgu. Podobno z jej drugiej strony króluje antyświat.

Czytaj
 
Cień Hegla nad spalonym lasem Drukuj Email
Redaktor: Krzysztof Chmielnik   

Nie można rozwoju miasta opierać na kilku hektarach spalonego lasu, nawet jeśli spłonął 15 lat temu. To pomysł godny sołtysa anegdotycznego Wąchocka. Rozwój miasta należy oprzeć o lepsze tradycje. Jest nią choćby lokalna inteligencja i środowiska naukowe.

Czytaj
 
Zielony sen o High-Tech Drukuj Email
Redaktor: Józef Grzelak   

Nie można rozwoju miasta opierać na kilku hektarach spalonego lasu, nawet jeśli spłonął 15 lat temu. To pomysł godny sołtysa anegdotycznego Wąchocka. Rozwój miasta należy oprzeć o lepsze tradycje. Jest nią choćby lokalna inteligencja i środowiska naukowe.

Czytaj
 
Lubuska Racja Stanu Drukuj Email
Redaktor: Krzysztof Chmielnik   

Idea Odry jako symbolu osi rozwoju wymaga przewartościowania wielu koncepcji rozwoju regionu. Choćby tylko po to, aby znaleźć w niej miejsce dla Gorzowa Wielkopolskiego. Pięknie zaś w nią wpisuje się wizja trójmiasta Sulechów - Zielona Góra - Nowa Sól, rozpiętego jak cięciwa na łuku Odry. Warto pamiętać, że Idea Lubuskiego Trójmiasta to część Lubuskiej Racji Stanu.

Czytaj
 
Gmina jak stryczek Drukuj Email
Redaktor: Krzysztof Chmielnik   

Miasto strategii nie ma. Plan zagospodarowania przestrzennego dopasowuje się operacyjnie do potrzeb ekipy aktualnie urzędującej w Ratuszu i bieżącej koniunktury. Tymczasem Zielona Góra powoli umiera, a cudownym remedium na obecną zapaść nie może być tylko proste przyłączenie gminy wiejskiej.

Czytaj
 
Wokół Lubuskiej Racji Stanu Drukuj Email
Redaktor: Adam Antoń   

Obecnie Zielona Góra nie ma dobrej oferty dla inwestorów. Za to w stworzeniu dobrych warunków rozwoju znacznie wyprzedziły nas inne miasta regionu: Gorzów, Żary, Świebodzin, Nowa Sól, Sulechów czy Iłowa. Jeśli mówimy o interesie regionu to w tym zakresie wskazana jest współpraca między miastami, a nie ich rywalizacja. Dla Zielonej Góry szansę widzę w tworzeniu organizmu Trójmiasta z Nową Solą i Sulechowem.

Czytaj
 
Lubuskie Trójmiasto Drukuj Email
Redaktor: Krzysztof Chmielnik   

Potrzebne są rozmowy i wspólna praca. Potrzebna jest dyskusja o charakterze otwartej debaty. W budżecie miasta muszą się znaleźć pieniądze na zorganizowanie działań, które zaowocują wspólną strategią dla całego Trójmiasta. Zielona Góra w tym historycznym dziele ma do odegrania wiodącą rolę. Na czele integracyjnej inicjatywy powinna stanąć Prezydent Bożena Ronowicz wraz z Prezydentem Wadimem Tyszkiewiczem i Burmistrzem Ignacym Odważnym.

Czytaj
 
Trójmiasto bez zaklęć Drukuj Email
Redaktor: Józef Lenart   

Popieram pomysł zmierzający do uczynienia z Zielonej Góry, Nowej Soli i Sulechowa zintegrowanego organizmu gospodarczego. Aby nowy ośrodek nabrał dużej dynamiki rozwojowej, musimy najpierw zainwestować w nową, dwupasmową drogę, która połączy w całość trzy ośrodki miejskie.

Czytaj
 
Prowincja zabita dechami Drukuj Email
Redaktor: Krzysztof Chmielnik   

Lubuskie Trójmiasto + Świebodzin? Idea Lubuskiego Trójmiasta powinna sięgać do Świebodzina i dlatego ważne, by poprawa standardu drogi S3 trafiła do naszych regionalnych priorytetów.

Czytaj
 
Po siódme: DO ROBOTY! Drukuj Email
Redaktor: Małgorzata Stolarska   

Co ja z tego będę miała? - to pierwsza myśl, jaka przychodzi mi do głowy. I dam sobie tę głowę uciąć, że podobnie myśli wielu nowosolan, zielonogórzan, sulechowian. Warto więc zadać to pytanie inaczej: jakie powinno być Lubuskie Trójmiasto, by ludzie coś z tego mieli?

Czytaj
 
Debaty o przyszłoœci
Debaty o przyszłoœci